Initiation

Indvielse

Kursus med Jens Kristian Frederiksen og Kaare Sørensen

Kurset er en trinvis frigørelse af dit indre lysvæsen, eller en manifestering i det fysiske af dit guddommelige, evige selv.

Indvielse betyder forandring. Når vi indtager nye rum i vores bevidsthed ændrer vi os. Indsigt giver forvandling af personligheden, handlemåder, motivation og udsyn. Det er en naturlig udviklingsproces, som for mange har været bremset eller holdt tilbage. Vi har både individuelt og kollektivt en angst for forandring og samtidigt en tørst efter den. Paradokset er, at vi gerne vil udvikle os, men det må ikke ændre noget.

Kurset vil hjælpe dig til at overskride de tærskler, barrierer, du har imod denne forandring. Du vil indtage nye rum i din bevidsthed og vokse som menneske. Den tid, vi lever i, er meget befordrende og understøttende for denne proces. Vores kollektive bevidsthed har brug for, at der er nogen, der går foran og viser vejen.

Det er en proces som kræver mod og vilje af dig som deltager, og resultatet vil stå i forhold til indsatsen.

Jens og Kaare, som underviser, har arbejdet frem mod dette kursus i mere end 20 år og er meget glade for endeligt at kunne formidle denne proces.

Kurset består af en række øvelser/meditationer, som vil føre dig ind i nye lag af din bevidsthed og integrere personligheden i dem. Du vil opleve det som at komme hjem igen - at indtage rum som du havde glemt du havde.

Vi kan ikke sige, hvad dette kursus vil gøre for dig - men du får et nyt syn på dig selv og verden.

 

Kursusdatoer: 1-2/10, 19-20/11, 14-15/1

Kursussted: Thorup Gjestgiveri, Pakhusvej 1, 8420 Knebel

Pris: 3000,-

Prisen er inclusive 2 x frokost og 4 x kaffe/the/frugt, derudover kan der bookes overnatning og middag lørdag.

Tilmelding: Senest 14 dage før kurset til: 
1) Telefon: 8635 0770
2) Mail: KnebelHus@KnebelHus.dk
3) Skriv til: Kaare Heistein Sørensen, Pakhusvej 1, 8420 Knebel 

Kursusafholdere: 

Akeleje Ideudvikling & Kursus ApS 
Kaare Heistein Sørensen  
Pakhusvej 1, 8420 Knebel  
Tlf.: 8635 0770  Fax: 8635 0771
www.Intuition.dk 
www.Initiation.dk

Bakke-Gaarden 
Mirakel-Mager - Bevidstolog
Jens Kristian Frederiksen
Middelfartvej 71
Baaring by
5466 Asperup
Tlf: 7670 9999  Fax: 7587 3333
JKF@Bakke-Gaarden.dk
www.Bakke-Gaarden.dk